Kalite Politikamız

R2 Servis olarak vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda müşteri ihtiyaçlarını beklentinin üzerinde karşılayan, yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri tasarlar, üretir ve geliştiririz. Kalite yönetim sistemini uygulayan ve sürekli geliştirme felsefesini benimsemiş profesyonel ekibimizle, ulusal ve uluslararası alanda sektörün en önde gelen firması olma hedefine ulaşmak ve devam ettirmekte kararlıyız.

Kalite Belgelerimiz

TSE:12540 TS:13527 TS:12849 Hizmet Yeterlilik Belgeleri

TS 12540 : Güvenlik Sistemlerinde Kullanılan Cihazlar

TS 13257 : Alarm İzleme Hizmeti Veren Firmalar 

TS 12849 : Alarm Cihazları Kural ve Standartları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

İş ortaklarımızın gereksinim ve beklentileri doğrultusunda, uygulamakta olduğumuz tüm iş süreçlerimizi mevzuat ve standartlar ile uyumlu hale getirerek, Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandık. Bu sayede uygulamalarımızdaki sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkesini şirket olarak benimsedik.

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güvenli, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet sunma anlayışıyla ele alarak, olası müşteri şikayetlerinin belirlenmesi, çözülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemine ait temel esasları uygulayarak bu sertifikayı almaya hak kazandık.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Ürün ve hizmetlerimizi Çevre mevzuat ve standart şartlarına tam uyum sağlayacak şekilde gerçekleştirmek üzere, faaliyetlerimizde Çevre faktörünün etkinliğini sağlamak, çevre bilincini artırmak, sürekli iyileştirmek, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya alarak sertifikamızı aldık.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak hedefiyle, elde edilen bilgilerin muhafazası, gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğini ilgili tüm yasal mevzuat ve standart şartlarına uygun olacak şekilde sağlayarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandık.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşyerimize gelen ziyaretçiler ve misafirlerimize, tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları temin etmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek ve son teknolojiyi kullanarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmadan önlenmesini sağlamak ve eksiksiz bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla İSG Yönetim Sisteminin gerekliliklerini uygulayarak sertifikamızı aldık.

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 Standardı Bilgi Teknoloji firmalarının Hizmet Yönetim Sistemlerini kurmaları için referans standarttır. Aynı zamanda ISO 20000-1 standardı bu sistemleri belgelendirecek akredite belgelendirme kuruluşlarının referans standardıdır.

ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi

Yönetim stratejimiz ve politikamız doğrultusunda iyi tasarlanmış bir alt yapı ve proses yardımı ile sosyal sorumluluk bilincini hesaba katarak, kurum için iyi yetişmiş eğitimli müşteri iletişim merkezi temsilcileri eli ile sonuç olarak müşteri memnuniyetini anahtar performans göstergelerini doğrultusunda, sürekli yenilik ve iyileşme merkezli yakalamayı hedefliyoruz.