İnsan Kaynakları Politikamız

R2 Servis, sektöründeki tüm faaliyet alanlarında lider olmayı kendine hedef olarak belirlemiş olup, bu hedefe ulaşmaktaki en etkin kaynağın çalışanları olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.

  • Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız.
  • Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • İhtiyaçlarımızın karşılanmasında önceliği Şirket içi insan kaynağımıza veririz.
  • Yönetim kadromuzu çok boyutlu bakış açısına sahip çalışanlarımızdan oluştururuz.
  • Hedeflenen sürekli gelişim politikası ile motivasyon ve iş tatminini en üst düzeyde tutmayı sağlarız.
  • İnovasyonu bir yaşam tarzı olarak kabul eder ve ona yönelik fiziksel ve eğitsel yatırımlar planlarız.
  • Çalışanlarımızın ve Şirketimizin beklentilerini dengeler ve Kazan – Kazan yaklaşımını benimseriz.
  • Çalışan adayları için tercih edilen bir Şirket olmayı hedefleriz.
Açık Pozisyonlar